3. Zdravé srdce, zdravé kosti

Táto lekcia prináša najnovšie poznatky vyplývajúce z výskumu, ktorý sa zaoberá prevenciou dvoch najčastejších civilizačných ochorení.

Kardiovaskulárne choroby sú najčastejšou príčinou ochorenia v SR i vo všetkých ďalších ekonomicky vyspelých krajinách. Každoročne na toto ochorenie zomiera u nás približne 28 000 ľudí. Výskyt kardiovaskulárnych chorôb je u nás výrazne vyšší než vo väčšine západoeurópskych krajín.

Pre štúdium lekcie použite heslo, ktoré ste dostali e-mailom. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, použite prihlasovací formulár.

» POKRAČOVAŤ