1. Vezmi zdravie do svojich rúk

Čo znamená byť zdravý?

Najznámejšiu definíciu zdravia vytvorila pravdepodobne Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization). Táto definícia hovorí: „Zdravie je stav, keď sa človek cíti úplne v pohode telesne, psychicky a sociálne (dobré vzťahy). Nie je to len neprítomnosť ochorenia.“ Cítiť sa zdravo teda znamená prežívať kvalitný život. Tento stav môžu dosiahnuť aj ľudia, ktorí sú telesne postihnutí, a to aj napriek tomu, že ich aktívny život je čiastočne obmedzený.

Korešpondenčný kurz „Vezmi zdravie do svojich rúk“ poskytuje dostatok informácií, ktoré vám chcú pomôcť zodpovedne rozhodovať o svojom zdraví a zvoliť si taký životný štýl, ktorý bude pre váš organizmus prospešný.

Všetky informácie uvedené v tomto kurze vychádzajú z overených vedeckých poznatkov.

Pre štúdium lekcie použite heslo, ktoré ste dostali e-mailom. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, použite prihlasovací formulár.

» POKRAČOVAŤ